Sitemap Kontakt
     


KAPITALFORENINGEN MERMAID NORDIC

Mermaid Nordic er en dansk baseret kapitalforening.

Foreningens målsætning er at give investorerne et langsigtet, positivt afkast gennem investeringer i nordiske aktier – såvel når aktie- markederne stiger, som når de falder. Vi investerer med en konservativ risikoprofil, der ligger imellem aktier og obligationer.


Velegnet for langsigtede investorer
Foreningen er velegnet for investorer, der har en lang investerings- horisont, men som til enhver tid ønsker stabile, positive afkast.

Såvel privatpersoner, virksomheder som institutionelle investorer har let adgang til at købe investeringsbeviser i Mermaid Nordic. Private kan både investere med frie midler og med bunden pensionsopsparing.


Unikke karakteristika
Investorer får i Mermaid Nordic mulighed for:

  • Positive afkast - selv når aktiemarkedet udvikler sig negativt
  • Afkast, der væsentligt adskiller sig fra udviklingen på aktiemarkedet
  • Lavere risiko – uden at begrænse mulighederne for høje afkast
  • Beskyttelse af formuen, hvis usikkerheden på aktiemarkederne er ekstraordinær høj

Kapitalforeningen Mermaid Nordic rådgives af Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S med investeringsrådgiverne Ulrik Aspöck Jonsen og Thomas Juul-Larsen.

AFKAST
30.06.2017
Indre værdi
114.38
År til dato afkast
0.38%
Levetidsafkast
14.38%


BLIV INVESTOR
Næste emission: d. 1. august 2017
Download emissionsblanketten her Download blanket

DOKUMENTER
- Performance update
- Prospekt
- Andre dokumenter

PERFORMANCE UPDATES


Mermaid Asset Management
Fondsmæglerselskab A/S

Vestagervej 3
DK-2100 København Ø

Kapitalforeningen
Mermaid Nordic

c/o SEB Invest A/S
Bernstorffsgade 50
DK-1577 København V